برنامه های فارسی

برنامه های فارسی

برنامه آموزشی شامل ۵ گروه مهارتی :
١- مهارت های زندگی: زندگانی عملی
تجربه‌های زندگی عملی به کودک مراقبت از خود، دیگران و میحط را می فهماند. فعالیت ها شامل عملیاتی است که کودکان به عنوان بخشی از زندگی روزانه در خانه انجام می دهند.
مانند: شست و شو، اتو کردن، ظرف شویی، تزیین گل ها و غیره.
عناصر و عواملی که سبب آمیزش بشر با دیگران می شود، با مهربانی و فروتنی معرفی شده و به وسیله ی همین فعالیت ها کودکان هم کاری جسمانی را گسترش می دهند و قادر به حرکت می شوند. بدین ترتیب آن ها به کاوش محیط می پردازند. کودکان فعالیت ها را از آغاز تا پایان آموخته و پیگیری و اراده ی خود را در کار گسترش می دهند. برای مثال در این مهارتهاکودک می آموزد چگونه بند کفش هایش را ببندد، کتش را بپوشد، پیش غذایش را آماده کند و بخورد و بدون کمک دیگران به دستشویی برود و بدون ریخت و پاش خودش را تمیز کند.
۲-مهارت های حسی:
مواد و اجسام حسی به عنوان ابزاری برای پیشرفت محسوب می‌شود. کودکان شناخت و ادراک سودمندی را دنبال می‌کنند و نظم دسته بندی ادراک را می آموزند. آنها این اتفاق را بوسیله لمس کردن، دیدن، بوییدن، چشیدن، شنیدن، و جست و جوی استعدادهای خاص فیزیکی محیط انجام می دهند که به وسیله مواد و اجسام طراحی شده خاص قابل انجام است.
تمرکز هر حس، کودکان را به آموختن وامی دارد. برای مثال یک کودک برگهای ریخته شده را مطالعه می کند و احساس می کند.
۳- زبان آموزی:
زبان مساله حیاتی بشر است. محیط مونته سوری فرصتهای خوبی را برای زبان شناسی جامع و غنی آماده کرده است. زمانی که کودکان وارد کلاس می شوند، به آنان به وسیله ساده ترین راه ممکن، شانس غنی سازی که در دوران کوتاه زندگی شان آموخته اند، داده می شود. این آموزش با ظرافت و زیبایی خاص خود انجام می گیرد.آن ها در این روش با توجه به استعدادهای خاص خود در آموختن، به کشف و جست و جو می پردازند. نوشتن را در صورتی که خسته کننده نباشد، می آموزند. نتیجه این کار خواندن است. کودکان هرگز روزی را که نمی توانستند بخوانند وبنویسند، به خاطر نمی آورند. کودکان تشویق می شوند افکار خود را به شکل شفاهی بیان کنند. آن ها می آموزند حرف ها را با نشانه گذاری از هم تمیز دهند و به همین شیوه در خواندن، هجا کردن قواعد و مهارتهای خوش نویسی پیشرفت می کنند.
۴- فرهنگ
علومی چون تاریخ، زیست شناسی، گیاه شناسی، جانورشناسی، هنر و موسیقی، جغرافیبه عنوان گسترش دهنده فعالیت های زبانی و حسی کاربرد دارند. کودکان درباره دیگر فرهنگ های گذشته و حال مطالعه می کنند. این موضوع به آنها احترام به خود و عشق به محیط را می آموزد. آنها حس همکاری و انسجام با خانواده بشری جهان و سرزمین را خلق می کنند. تجربه ها در طبیعت همرا با مواد موجود در آن، احترام به زندگی را برمی انگیزد. تاریخ برای کودکان به وسیله هنر و موسیقی قابل تداعی است.
۵-ریاضیات:
قوانین ریاضی به یادگیری کودک و درک مفاهیم ریاضیات به وسیله کار با مواد واقعی و پیوسته کمک می کند. این کار کودک را برای پی ریزی محکم قوانین بنیانی ریاضی آماده می کند

دیدگاه خود را بنویسید

مطالب مرتبط

مزایای هنرهای رزمی برای کودکان

هنوز هم هنرهای رزمی بیشتر به‌عنوان موضوعی جدال‌آمیز تلقی می‌گردد این تصور غلط که هنرهای رزمی موجب ترویج خشونت در بین کودکان می‌گردد، همچنان پابرجا...

ادامه مطلب

تولد

کاری جدید از پردیس برگزاری جشن های تولد متناسب با هر سلیقه ای برگزاری تولد با سبکی متفاوت در فضای باز در کنار مادرهای عزیز...

ادامه مطلب