آدرس مهدکودک

کامرانیه شمالی  – بن بست سرخس — پلاک ۱۹ و ۲۱

۲۲۲۸۰۶۳۷ و  ۲۲۸۳۰۳۵۰   

instagram:pardispreschool
instagram:paradise_group

 

موسسه زبان:  

۲۲۲۸۳۸۵۶  

instagram:pardis_group

 

پیش دبستانی :  

 ۲۲۲۸۳۰۳۵۰

 

 

 

کلوپ اختصاصی پردیس

آدرس:پاسداران،نارنجستان سوم پلاک ۳   تلفن:۲۲۲۹۷۸۵۵-۲۲۸۲۵۷۲۶

Instagram:paradise_exclusive_club

.