مهدکودک و پیش دبستانی خصوصی پردیس در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۴ به مدیریت خانم شهلا گرامی در منطقه شمیرانات تهران تاسیس و آغار به کارنمود.

در طی این سالها ،دانش و عشق ، همراهی و حمایت خانواده های محترم موجب تحکیم و موفقیت این مجموعه گردید.

مهد کودک پردیس در سی سال گذشته پذیرای صدها کودک دو تا شش ساله ایرانی بوده است که گاها یا در پردیس امروز کار کرده ویا کودکان خود را به ما سپرده اند.

عملکرد خانواده بزرگ پردیس بهترین معرف پردیس بوده است.

در حال حاضر مهد و پیش دبستانی پردیس در منطقه ای آرام ٬ درمحیطی بسیار بزرگ و سر سبز ٬امکانات بالای رفاهی و وسایل کمک آموزشی مناسب ٬ و با اجرای کامل متد آموزشی

مونته سوری مطابق با استانداردهای بین المللی روز ٬و کادری متخصص و کار آمد طبق الویت های پذیرش پذیرای کودکان دو تا شش سال میباشد.

dotline