دیدگاه خود را بنویسید

مطالب مرتبط

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

ادامه مطلب

مزایای هنرهای رزمی برای کودکان

هنوز هم هنرهای رزمی بیشتر به‌عنوان موضوعی جدال‌آمیز تلقی می‌گردد این تصور غلط که هنرهای رزمی موجب ترویج خشونت در بین کودکان می‌گردد، همچنان پابرجا...

ادامه مطلب